Affin Islamic Bank Berhad

Affin Islamic Bank Berhad adalah hakmilik penuh Affin Bank Berhad.  Affin Bank Berhad telah diperbadankan pada 13 September 2005 dan mula beroperasi sebagai perbankkan Islam pada 1 April 2006.

Affin Islamic menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan perbankan Islam kepada individu, industri kecil dan sederhana, institusi-institusi dan juga badan-badan korporat di Malaysia. Ciri perbankan Islam yang digunakan oleh Affin Islamic adalah patuh Syariah dengan menggunakan konsep seperti Musharakah Mutanaqisah, Mudarabah, Istisna, Ijarah, Murabahah dan lain-lain.

Dengan salah satu misi untuk memperkenalkan Malaysia sebagai hab global untuk perbankan Islam, Affin Islamic Bank Berhad akan terus menawarkan produk dan servis baru untuk menaikkan nama Malaysia di mata dunia.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Affin Islamic Bank Berhad
17th Floor, Menara Affin 80, Jalan Raja Chulan 50200 Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Malaysia.
03-2055 9000
03-2026 1415
Laman Web Rasmi

Pelan Pinjaman Peribadi Yang Ditawarkan Oleh Affin Islamic Bank Berhad

Berikut ialah skim pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Affin Islamic Bank Berhad.

Affin Islamic Personal Financing-i

Affin Islamic Personal Financing-i

Affin Islamic Personal Financing-i adalah pinjaman peribadi Islamik Tak Bercagar yang dibuka untuk Kakitangan GLC, Kakitangan Swasta, Tentera dengan jumlah pembiayaan dari RM2500 hingga RM150000 dan tempoh pembiayaan dari 24 bulan sehingga 120 bulan.
Mohon Pinjaman Ini

Pelan Pinjaman Peribadi Popular