Polisi Privasi

Apabila anda mendaftar dengan pinjamanperibadibank.com.com, pinjamanperibadibank.com.com akan meminta, menyimpan dan menggunakan maklumat yang dikumpul dari pengguna dilaman https://pinjamanperibadibank.com (selepas ini disebut pinjamanperibadibank.com) . Dasar Privasi ini digunakan pakai apabila anda melayari pinjamanperibadibank.com.

Maklumat Peribadi Pengguna

pinjamanperibadibank.com akan menyimpan maklumat berkenaan Pengguna dengan pelbagai cara dan tidak terhad, terutamanya apabila Pengguna melayari pinjamanperibadibank.com, membuat pendaftaran, ,membuat pesanan atau pembelian atau melanggan berita atau terlibat aktiviti-aktiviti lain yang berkaitan dengan pinjamanperibadibank.com.

Pengguna akan diminta mengisi maklumat-maklumat berkenaan nama, alamat email , alamat rumah, nombor telefon atau sebarang maklumat yang dirasakan perlu oleh pinjamanperibadibank.com.

pinjamanperibadibank.com akan menyimpan maklumat berkenaan Pengguna hanya apabila Pengguna dengan rela hati memberikan maklumat berkenaan kepada pinjamanperibadibank.com.

Pengguna mempunyai hak menolak untuk tidak memberikan maklumat peribadi kepada pinjamanperibadibank.com, disebabkan itu Pengguna mungkin tidak akan dapat menggunakan kemudahan yang terdapat di pinjamanperibadibank.com.

pinjamanperibadibank.com meminta, menyimpan dan mengumpul maklumat peribadi Pengguna untuk tujuan berikut:

  • Untuk meningkatkan mutu pegawai perkhidmatan pelanggan.
  • Maklum balas yang diperolehi daripada Pengguna menjadikan pinjamanperibadibank.com lebih effektif dalam memenuhi kehendak Pengguna.
  • Memastikan pinjamanperibadibank.com lebih mesra pengguna. pinjamanperibadi.com mungkin menggunakan maklumat tersebut untuk memahami bagaimana Pengguna pinjamanperibadibank.com sebagai satu kumpulan menggunakan perkhidmatan dan sumber-sumber yang disediakan di laman web pinjamanperibadibank.com.
  • Untuk meningkatkan mutu pinjamanperibadibank.com. pinjamanperibadibank.com sentiasa berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada Pengguna pinjamanperibadibank.com berdasarkan maklumat, respon, aduan yang pinjamanperibadibank.com terima.
  • Untuk menjalankan transaksi. pinjamanperibadibank.com akan menggunakan maklumat yang telah diberikan oleh Pengguna kepada pinjamanperibadibank.com untuk menguruskan pesanan atau pembelian. Pinjamanperibadibank.com tidak akan berkongsi maklumat Pengguna kepada pihak lain kecuali jika dirasakan perlu oleh pinjamanperibadibank.com.
  • Untuk menghantar email berkala. pinjamanperibadibank.com akan menggunakan email yang diberikan oleh Pengguna ketika proses pesanan atau pembelian untuk memberi maklumat atau mengemaskini pesanan yang telah dibuat. Email yang diberikan oleh Pengguna juga mungkin akan digunakan untuk menjawab soalan atau pertanyaan yang telah dibuat pleh Pengguna. Pengguna mempunyai pilihan untuk menggunakan email tersebut untuk menerima maklumat berkenaan produk, berita dari pinjamanperibadibank.com atau perkhidmatan yang ditawarkan. Jika Pengguna tidak berminat untuk menerima email tersebut, Pengguna boleh mengikut arahan yang disediakan pada bahagian bawah email yang dihantar.

Maklumat Bukan Peribadi Pengguna

pinjamanperibadibank.com akan mengumpul maklumat Pengguna selain maklumat peribadi apabila Pengguna menggunakan atau sedang melayari pinjamanperibadibank.com. Maklumat bukan peribadi Pengguna termasuk pelayar(browser) yang digunakan oleh Pengguna, jenis sistem operasi(OS) komputer yang digunakan oleh Pengguna atau maklumat lain yang berkaitan.

Cookies

Pihak pinjamanperibadibank.com menggunakan “cookies” untuk memberi kemudahan kepada Pengguna. Cookies boleh “mengingati” maklumat utama anda dan membolehkan anda menggunakan perkhidmatan pinjamanperibadibank.com dengan mudah.

Ketepatan Maklumat

Setiap maklumat Pengguna disimpan dengan dengan baik. Maklumat Pengguna dilindungi , tidak ada pengubahan atau didedahkan atau dimusnahkan , nama pengguna, kata laluan, maklumat transaksi.

Perkongsian Maklumat

pinjamanperibadibank.com tidak menjual, mendedahkan atau memberi maklumat Pengguna kepada pihak lain. pinjamanperibadibank.com mungkin akan menggunakan maklumat Pengguna dengan tujuan untuk meningkatkan operasi perniagaan dan pinjamanperibadibank.com atau aktiviti yang berkaitan pinjamanperibadibank.com seperti menghantar surat atau membuat kajian dengan kebenaran yang telah diberikan oleh Pengguna.

Perubahan Dasar Privasi

pinjamanperibadibank.com mempunyai hak untuk mengubah dasar ini dari semasa ke semasa. Perubahan dasar akan dimaklumakan pada dilaman web pinjamanperibadibank.com, Pengguna dihendaki menyemak dari masa ke semasa jika terdapat perubahan yang dilakukan oleh pihak pinjamanperibadibank.com. Anda mengakui dan bersetuju bahawa ia adalah tanggungjawab anda untuk mengkaji semula dasar Dasar ini secara berkala dan menyedari perubahan yang dilakukan.

Penerimaan Pengguna Terhadap Dasar Privasi

Dengan melayari laman web pinjamanperibadibank.com, menandakan Pengguna menerima terhadap syarat-syarat dan terma perkhidmatan. Jika Pengguna tidak bersetuju dengan dasar ini, Pengguna mempunyai hak untuk tidak menggunakan laman web pinjamanperibadibank.com. Jika Pengguna terus melayari laman web pinjamanperibadibank.com bermakna Pengguna dianggap menerima Dasar Privasi ini.