Menu

Japan Credit Leasing Sdn. Bhd. (JCL)

Japan Credit Leasing Sdn. Bhd. (JCL) adalah sebuah syarikat pemberi pinjaman wang (PPW) berlesen yang berdaftar di bawah Akta Pemberi Pinjam Wang 1951. JCL mula beroperasi sejak Disember 1996, dan sejak itu menjadi antara syarikat PPW yang popular di negara kita.

Sebagai sebuah institusi kewangan, JCL menawarkan beberapa perkhidmatan seperti pembiayaan peribadi, pembiayaan perniagaan, jualan kredit, dan juga sewa beli.

Pelan pembiayaan peribadi yang ditawarkan oleh JCL adalah sangat kompetetif dan sangat sesuai bagi mereka yang inginkan pinjaman peribadi dalam jangka-masa yang pantas.

Rujuk senarai pelan pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Japan Credit Leasing Sdn. Bhd. di bawah.

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Japan Credit Leasing (JCL)
WL3960/14/01-8/210920
No.15, Jalan Medan Tuanku 1, 50300, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur
03-26167800
03-26167990
Laman Web Rasmi

Pinjaman Peribadi Japan Credit Leasing Sdn. Bhd. (JCL)

Berikut ialah skim pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh Japan Credit Leasing Sdn. Bhd. (JCL). Klik pada pinjaman tersebut untuk maklumat lanjut dan maklumat bagaimana anda boleh mohon secara online.

JCL Pembiayaan Peribadi

JCL Pembiayaan Peribadi adalah pinjaman peribadi Konvensional Bercagar, Tak Bercagar yang ditawarkan untuk Bekerja Sendiri, Kakitangan GLC, Kakitangan Kerajaan, Kakitangan Swasta dengan jumlah pembiayaan dari RM500 hingga RM50000 dan tempoh pembiayaan dari 12 bulan sehingga 60 bulan. Kelayakan gaji yang diperlukan cuma RM1000 sebulan.

Jumlah PembiayaanRM500 hingga RM50000
Tempoh Pembiayaan12 bulan hingga 60 bulan
Mohon Pinjaman Ini

Kad Kredit Japan Credit Leasing Sdn. Bhd. (JCL)

Berikut ialah senarai kad kredit yang ditawarkan olen Japan Credit Leasing Sdn. Bhd. (JCL). Klik pada kad kredit tersebut untuk maklumat lanjut dan maklumat bagaimana anda boleh mohon kad kredit tersebut secara online.

  Pihak kami sedang dalam proses mengemaskini kad kredit yang ditawarkan oleh Japan Credit Leasing Sdn. Bhd. (JCL). Segala kesulitan amat dikesali.

Pelan Pinjaman Peribadi Popular

>