Menu

Soalan Lazim Pinjaman Peribadi dan Pembiayaan Peribadi

Berikut adalah soalan-soalan yang sering ditanyakan berkaitan pinjaman peribadi atau pembiayaan peribadi di Malaysia. Laman soalan lazim pinjaman peribadi ini akan cuba menjawab soalan-soalan tersebut.

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Apakah Pinjaman Peribadi?

Pinjaman peribadi adalah pelan pembiayaan peribadi yang ditawarkan oleh institusi kewangan seperti Bank yang diiktiraf oleh Bank Negara Malaysia (BNM), Koperasi yang berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia, atau syarikat Pemberi Pinjaman Berlesen (PPW) yang mematuhi Akta Pemberi Pinjam Wang (1951).

Secara mudah, pinjaman peribadi adalah pinjaman dalam jangka masa pendek (short-term) dengan tempoh pembiayaan yang lebih singkat berbanding pinjaman jangka masa panjang seperti pinjaman perumahan.

Selalunya tempoh pembiayaan untuk pelan pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh institusi kewangan di Malaysia tidak lebih dari 10 tahun. Ini berbeza dengan tempoh pembiayaan pinjaman jangka masa panjang yang boleh mencecah 20, 30 atau 50 tahun.

Pinjaman peribadi boleh digunakan untuk sebarang tujuan yang anda ingini. Contohnya anda boleh gunakan pembiayaan peribadi untuk membaiki rumah, pergi melancong, perbelanjaan harian, melangsaikan hutang, dan sebagainya.

Apakah Pinjaman Bercagar?

Pinjaman bercagar adalah pembiayaan di mana peminjam menawarkan aset mereka cagaran untuk pinjaman tersebut. Contoh aset adalah seperti kereta, rumah atau tanah.

Sekiranya peminjam gagal  untuk membayar kembali pinjaman mereka seperti yang dipersetujui di dalam perjanjian, institusi kewangan boleh menyita aset yang dicagarkan untuk melangsaikan bayaran pinjaman yang tertunggak. Selain aset, pinjaman yang memerlukan jaminan penjamin juga boleh digolongkan di dalam kategori pinjaman bercagar.

Cagaran yang digunakan pada pinjaman ini adalah penjamin; di mana penjamin perlu menyelesaikan bayaran pinjaman yang tertunggak sekiranya peminjam gagal untuk membuat bayaran seperti yang dipersetujui dalam perjanjian dengan institusi kewangan yang memberi pinjaman.

Apakah Pinjaman Tak Bercagar?

Berbeza dengan pinjaman bercagar, anda tidak perlu mengemukakan sebarang penjamin atau cagaran untuk memohon pinjaman ini. Institusi kewangan seperti Bank, Koperasi atau Pemberi Pinjaman Berlesen (PPW) hanya menyemak kredibiliti pemohon dalam menentukan sama ada akan meluluskan permohonan atau tidak.

Kredibiliti di sini merangkumi latar belakang pemohon, rekod kredit, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Dalam erti kata lain, lebih tinggi risiko yang perlu ditanggung oleh institusi kewangan berdasarkan kredibiliti pemohon, lebih rendah peluang lulus untuk permohonan tersebut.

Untuk pinjaman peribadi tak bercagar, jika peminjam gagal membayar semula pinjaman seperti yang telah dipersetujui, institusi kewangan boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap peminjam. Dalam sesetengah kes, berdasarkan keputusan mahkamah, institusi kewangan boleh mengambil alih dan menjual aset peminjam untuk menyelesaikan bayaran yang tertunggak.

Apakah Pinjaman Peribadi Islamik?

Pinjaman peribadi Islamik adalah konsep pembiayaan peribadi patuh Syariah yang diperkenalkan oleh Institusi kewangan Islamik di Malaysia. Pinjaman peribadi Islamik menggunakan konsep pembiayaan tanpa faedah untuk mengelakkan Riba di dalam transaksi.

Sebaliknya, pinjaman Islamik menggunakan kadar keuntungan. Konsep ini secara mudah ialah institusi kewangan yang memberi pinjaman akan membeli sesuatu bagi pihak peminjam, dan kemudiannya akan menjual semula kepada peminjam dengan mengambil keuntungan di atas jualan tersebut.

Konsep ini membuatkan pinjaman Islamik tidak mempunyai kadar faedah, tetapi menggunakan kadar keuntungan (iaitu keuntungan dari jualan kepada peminjam). Kadar keuntungan ini boleh ditawarkan sebagai kadar tetap, atau kadar terapung (floating rate).

Apakah Pinjaman Peribadi Konvensional?

Pinjaman peribadi konvensional adalah pinjaman peribadi yang digunakan sebelum perbankan Islam dan konsep pinjaman peribadi Islamik diperkenalkan di negara kita.

Pada pinjaman konvensional, pemberi pinjaman iaitu institusi kewangan memberi pinjaman kepada peminjam dan mengenakan kadar faedah kepada peminjam.

Kadar faedah ini adalah bergantung kepada jumlah pinjaman yang diberikan dan akan ditetapkan oleh institusi kewangan tersebut. Kadar faedah ini boleh ditawarkan sebagai kadar tetap, atau kadar terapung – seperti juga pinjaman Islamik.

Pinjaman Peribadi Islamik atau Pinjaman Peribadi Konvensional?

Secara mudah, tidak banyak perbezaan antara pinjaman peribadi konvensional dan pinjaman peribadi Islamik. Yang berbeza cuma konsep pembiayaan yang digunakan.

Konsep pembiayaan yang digunakan oleh pinjaman Islamik adalah lebih kompleks dan rumit daripada pinjaman konvensional. Kedua-dua jenis pinjaman ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apa yang perlu anda lakukan ketika memilih untuk mohon yang mana satu ialah meneliti ciri-ciri pinjaman tersebut – kadar faedah/keuntungan, jumlah pinjaman yang ditawarkan, tempoh pembiayaan yang diberikan, caj dan fi yang dikenakan, dan juga syarat kelayakan untuk memohon yang dikenakan oleh pelan pinjaman tersebut.

Dalam erti kata lain, pilih pinjaman yang paling sesuai dengan kehendak dan keperluan anda. Pihak kami menyediakan sistem semak kelayakan yang boleh anda guna untuk memilih skim pembiayaan peribadi yang sesuai dengan kelayakan dan kehendak anda.

Anda boleh semak kelayakan anda di laman Semak Kelayakan.

Apakah kadar faedah dan kadar keuntungan?

Kadar faedah adalah yuran yang dikenakan oleh institusi kewangan terhadap pinjaman anda. Kadar keuntungan pula adalah istilah yang digunakan untuk pinjaman Islamik. Secara mudah, kadar keuntungan adalah sama seperti kadar faedah, cuma istilah yang digunakan adalah berbeza.

Apakah kadar rata dan kadar terapung?

Kadar faedah tetap atau kadar faedah rata adalah jumlah atau nilai faedah yang tidak akan berubah sepanjang tempoh pinjaman anda.

Kadar faedah tetap atau kadar faedah rata memudahkan peminjam membuat perancangan atau bajet untuk bayaran semula terhadap pembiayaan peribadi mereka. Kadar faedah terapung pula adalah kadar faedah yang boleh berubah sepanjang tempoh pembiayaan peribadi tersebut.

Nilai kadar faedah terapung akan ditentukan oleh institusi kewangan yang memberikan pinjaman. Kadar ini selalunya dikira berdasarkan Base Lending Rate (BLR) atau Overnight Policy Rate (OPR).

Berapakah kadar faedah atau kadar keuntungan yang dikenakan untuk pinjaman peribadi?

Kadar faedah (untuk pinjaman konvensional) atau kadar keuntungan (untuk pinjaman Islamik) adalah berbeza mengikut jenis pelan pinjaman yang ditawarkan. Ada pelan pinjaman peribadi yang mengenakan kadar faedah atau kadar keuntungan yang lebih tinggi berbanding pinjaman lain.

Selalunya pinjaman dengan kadar faedah atau kadar keuntungan yang tinggi lebih mudah lulus dan tidak mengenakan syarat kelayakan yang ketat berbanding pinjaman peribadi dengan kadar faedah atau kadar keuntungan tinggi, dan sebaliknya.

Ada juga skim pembiayaan peribadi yang mengira kadar faedah atau kadar keuntungan berdasarkan beberapa kriteria seperti jumlah pendapatan pemohon, umur, jumlah pinjaman yang dimohon, dan tempoh pembiayaan yang dipersetujui.

Kadar faedah dan kadar keuntungan (tetap atau terapung) adalah antara perkara yang perlu anda ambil tahu dengan terperinci sebelum anda mohon sebarang pinjaman peribadi.

Bagaimana nak tahu saya layak atau tidak untuk mohon Pinjaman Peribadi?

Syarat kelayakan untuk mohon pinjaman peribadi adalah berbeza dan bergantung kepada pelan pinjaman yang ditawarkan oleh institusi kewangan. Semua institusi kewangan akan menyatakan syarat kelayakan yang diperlukan untuk mohon pinjaman yang mereka tawarkan. Antara syarat kelayakan yang perlu anda teliti ialah:

Had umur
Kelayakan had umur adalah berbeza mengikut jenis pinjaman yang ditawarkan. Ada institusi kewangan yang membuka permohonan kepada mereka yang berumur semuda 18 tahun, manakala ada yang hanya menerima permohonan dari mereka yang berumur 21 tahun ke atas. Had umur maksimum juga berbeza. Kebanyakan pelan pembiayaan peribadi yang membuka permohonan kepada pesara mempunyai syarat kelayakan had umur maksimum yang lebih tinggi, selalunya 60 tahun ke bawah.

Jenis pekerjaan anda
Ada pinjaman peribadi yang hanya ditawarkan kepada kakitangan kerajaan, manakala ada pula pinjaman yang hanya ditawarkan kepada kakitangan swasta. Begitu juga untuk mereka yang bekerja sendiri, Angkatan Tentera Malaysia (ATM), dan pesara.

Jumlah pendapatan anda
Syarat kelayakan gaji adalah antara syarat terpenting yang perlu anda teliti sebelum mohon sebarang pinjaman peribadi. Anda perlu lihat pada kelayakan jumlah gaji tahunan atau gaji bulanan. Perhatikan juga sama ada jumlah yang dinyatakan adalah untuk gaji kasar (gross pay) atau gaji bersih (net-pay).

Dokumen yang diperlukan
Keperluan dokumen adalah berbeza mengikut jenis pinjaman yang ditawarkan, dan juga mengikut jenis pekerjaan. Dokumen yang diperlukan untuk mereka yang berkhidmat di sektor awam sudah pasti berbeza dengan pekerja di sektor swasta. Contohnya kakitangan kerajaan tidak perlu mengemukakan salinan caruman KWSP, dan pekerja sektor swasta tidak perlu mengemukan salinan borang penyata gaji tahunan (EA), dan sebagainya. Perhatikan sama ada dokumen anda cukup lengkap sebelum memohon pinjaman peribadi tersebut.

Anda perlu meneliti setiap syarat yang dinyatakan oleh skim pembiayaan peribadi tersebut untuk menentukan anda layak atau tidak sebelum mohon. Kami telah menyediakan sistem semak kelayakan untuk membantu anda.

Anda boleh gunakan sistem ini untuk tahu sama ada anda layak atau tidak untuk mohon pinjaman peribadi. Semak kelayakan anda.

Saya ada CTOS/CCRIS, bolehkah saya mohon Pinjaman Peribadi?

Sukar untuk anda mohon pinjaman peribadi sekiranya anda telah disenaraihitamkan (blacklist) di dalam laporan CTOS, atau mempunyai rekod tunggakan di dalam laporan CCRIS.

Ini kerana situasi anda membuatkan rekod kredit anda tak cantik, jadi rata-rata institusi kewangan tidak akan menanggung risiko anda tidak membuat pembayaran semula sekiranya mereka meluluskan pinjaman anda.

Tetapi, terdapat sesetengah institusi kewangan yang membolehkan anda untuk memohon pinjaman walaupun anda mempunyai blacklist di laporan CTOS, atau rekod tunggakan di laporan CCRIS. Walau bagaimanapun, anda akan dikenakan kadar faedah atau kadar keuntungan yang lebih tinggi berbanding pemohon dengan rekod kredit yang cantik.

Anda perlu membaca dengan teliti syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh institusi kewangan terbabit sebelum mohon.

Pihak kami telah menyenaraikan pinjaman dari institusi kewangan yang membenarkan anda mohon walaupun anda telah disenaraihitamkan dalam laporan CTOS, atau mempunyai tunggakan pada rekod CCRIS – baca lebih lanjut di Pinjaman Peribadi untuk CTOS/CCRIS.

Saya di bawah selaan AKPK, bolehkah saya mohon Pinjaman Peribadi?

Maaf, anda tak boleh mohon sebarang pinjaman jika anda di bawah selaan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK).

Berapa jumlah pinjaman yang boleh saya mohon?

Jumlah pinjaman atau jumlah pembiayaan yang boleh anda mohon adalah bergantung kepada jenis pinjaman peribadi. Ada pelan pinjaman peribadi yang menawarkan jumlah pinjaman serendah RM1,000 dan ada pula yang menawarkan jumlah pembiayaan peribadi sehingga RM400,000.

Walaupun ada pelan pinjaman peribadi menawarkan pinjaman dengan jumlah yang tinggi, tidak bermakna anda akan lulus sekiranya anda mohon sebanyak itu. Sebagai contoh, gaji bulanan anda ialah RM1,000 atau pendapatan tahunan RM12,000 dan anda mohon pinjaman dengan jumlah RM250,000 – sudah pasti pinjaman anda tidak akan lulus. Untuk pinjaman peribadi tak bercagar, rata-rata bank hanya meluluskan jumlah pinjaman 8 hingga 12 kali ganda pendapatan bulanan anda (kecuali Bank Rakyat yang boleh meluluskan sehingga 25 kali ganda pendapatan).

Sebagai contoh gaji bulanan anda RM1,000, jumlah maksimum yang boleh anda mohon dan diluluskan mungkin cuma dalam lingkungan RM8,000 hingga RM12,000.

Walau bagaimanapun, ini bergantung kepada banyak faktor lain seperti skor pemarkahan, skor kredit, komitmen bulanan pemohon dan sebagainya. Setiap institusi kewangan mempunyai kiraan mereka sendiri untuk membuat keputusan berapa yang boleh mereka luluskan untuk permohonan anda.

Mereka perlu mengambil kira risiko yang perlu mereka tanggung sekiranya pemohon tidak membuat pembayaran semula seperti telah dipersetujui. Risiko ini dikira melalui sistem pemarkahan yang dibangunkan oleh institusi kewangan tersebut. Lebih tinggi risiko, lebih rendah jumlah yang mereka berani luluskan.

Apakah caj dan fi yang dikenakan untuk Pinjaman Peribadi?

Caj atau fi yang dikenakan untuk pinjaman peribadi adalah berbeza mengikut pelan pinjaman yang ditawarkan. Secara ringkas, berikut ialah caj-caj yang selalu dikenakan untuk pinjaman peribadi di Malaysia:

Caj setem duti
Boleh dikatakan hampir semua institusi kewangan yang menawarkan skim pembiayaan peribadi di Malaysia akan mengenakan caj setem duti sekiranya pinjaman yang dimohon diluluskan. Caj setem duti yang dikenakan ialah 0.5% dari jumlah pinjaman yang lulus dan akan ditolak dari pinjaman tersebut sebelum duit pinjaman dimasukkan ke akaun anda. Walau bagaimanapun, ada pelan pinjaman peribadi yang tidak mengenakan caj setem duti sekiranya pinjaman lulus.

Caj proses/pemprosesan
Caj proses dikenakan sekira pinjaman yang dimohon diluluskan. Caj proses adalah bergantung kepada jenis pinjaman dan dikira sebagai peratusan daripada jumlah pinjaman yang lulus. Caj proses akan ditolak daripada pinjaman yang lulus.

Caj lewat bayar
Caj ini dikenakan sekiranya peminjam gagal buat pembayaran mengikut tempoh seperti yang telah dipersetujui pada syarat pinjaman. Jumlah caj lewat bayar selalunya adalah 1% daripada jumlah tertunggak atau baki pinjaman. Ada juga institusi kewangan yang mengenakan caj lewat bayar dengan nilai tetap.

Caj penamatan awal
Caj penamatan awal selalunya digunakan untuk pinjaman konvensional. Caj ini dikenakan sekiranya peminjam berhasrat untuk menyelesaikan baki pinjaman lebih awal dari tempoh pembiayaan yang telah dipersetujui dalam perjanjian pinjaman. Jumlah yang dikenakan untuk caj ini dikira berdasarkan peratusan dari baki pinjaman, atau dari jumlah penuh pinjaman. Pinjaman peribadi Islamik pula tidak mengenakan sebarang caj penamatan awal. Malah, ada institusi kewangan Islam yang memberikan rebat atau diskaun sekiranya pemohon menyelesaikan pinjaman mereka lebih awal dari tempoh yang dipersetujui.

Perlindungan insurans Takaful
Kebanyakan pinjaman peribadi Islamik menawarkan perlindungan Insurans Takaful sekiranya pinjaman yang dimohon lulus – ada yang wajib ambil dan ada yang memberikan perlindungan ini sebagai pilihan.

Caj yuran Biro Perkhidmatan Angkasa
Ini adalah caj yang dikenakan sekiranya institusi kewangan yang memberi pinjaman menggunakan khidmat Biro Perkhidmatan Angkasa untuk bayaran bulanan pinjaman anda.
Caj-caj lain adalah tertakluk kepada institusi kewangan terbabit. Untuk maklumat lanjut tentang caj yang dikenakan, anda boleh rujuk pada laman pinjaman peribadi tersebut.

Apakah yang dimaksudkan dengan Penyatuan Hutang (Debt Consolidation)?

Istilah penyatuan hutang atau debt consolidation merujuk kepada jenis pinjaman peribadi yang boleh menghimpunkan pinjaman sedia ada kepada satu pinjaman baru.

Penyatuan hutang selalunya dilakukan apabila seseorang individu mempunyai lebih dari satu pinjaman peribadi seperti kad kredit atau pembiayaan peribadi dan ingin menyatukan kedua-dua hutang tersebut ke dalam satu pinjaman sahaja.

Pinjaman peribadi yang membenarkan penyatuan hutang selalunya mempunyai kadar faedah/keuntungan yang rendah dengan tempoh pembiayaan yang lama. Anda boleh lihat senarai pelan pembiayaan peribadi yang membolehkan kaedah penyatuan hutang atau debt consolidation di laman Pinjaman Peribadi Penyatuan Hutang.

Apakah yang dimaksudkan dengan Pinjaman Bertindih (Overlapping Facility)?

Istilah pinjaman bertindih atau overlapping facility merujuk kepada permohonan pinjaman baru ke atas pinjaman yang sedia ada dengan institusi kewangan yang sama.

Pinjaman overlap selalunya ditawarkan oleh institusi kewangan seperti Bank kepada pelanggan mereka, iaitu individu yang mempunyai pinjaman aktif dengan institusi kewangan terbabit.

Overlapping facility selalunya dilakukan apabila pelan pembiayaan baru yang ditawarkan oleh institusi kewangan tersebut mempunyai kadar faedah/keuntungan yang lebih rendah atau tempoh pembiayaan yang lebih panjang berbanding pinjaman yang sedia ada.

Apakah perbezaan antara Penyatuan Hutang dan Pinjaman Bertindih?

Pinjaman bertindih hanya boleh dilakukan terhadap institusi kewangan yang sama (anda ada pinjaman yang aktif) manakala Pinjaman Penyatuan Hutang boleh dilakukan terhadap sebarang institusi kewangan yang menawarkan fungsi tersebut (debt consolidation).

Walau bagaimanapun, terdapat institusi kewangan yang menawarkan pinjaman bertindih, dan dalam masa yang sama boleh melakukan penyatuan hutang melalui pinjaman bertindih tersebut.

Bagaimana saya nak mohon Pinjaman Peribadi?

Anda boleh memohon pinjaman peribadi daripada institusi kewangan di Malaysia yang menawarkan pelan atau skim pembiayaan peribadi. Institusi kewangan ini merujuk kepada Bank, Koperasi, atau Pemberi Pinjaman Wang Berlesen (PPW).

Lihat senarai institusi kewangan di Malaysia yang menawarkan pelan pinjaman peribadi

Cara memohon pula adalah bergantung kepada jenis institusi kewangan dan jenis pinjaman peribadi yang ditawarkan. Kebanyakan pembiayaan peribadi boleh dimohon dengan mendapatkan borang permohonan di institusi kewangan terbabit. Manakala sesetengah institusi kewangan pula menyediakan sistem permohonan atas-talian untuk memudahkan pemohon.

Kami telah bekerjasama dengan beberapa pihak untuk menyediakan permohonan pinjaman peribadi bank, koperasi dan PPW secara atas-talian (online) sepenuhnya. Anda boleh pilih pinjaman peribadi yang anda ingini dan baca lebih lanjut bagaimana untuk memohon secara online.

Lihat senarai semua pinjaman peribadi di Malaysia dan bagaimana nak mohon online.

>